Plotnummers Drenthe
District 1 Drenthe Noord District 3 Drenthe Zuid
12.00 Bureau Assen Noord 32.00 Bureau Hoogeveen
12.11 Bureau Weierstraat 32.11 Bureau Het haagje
13.11 Bureau Assen Oost 33.00 Bureau Hoogeveen
13.00 Bureau Weierstraat 33.11 Bureau Het haagje
14.00 Bureau Assen Zuid 34.00 Bureau Coevorden
14.11 Bureau Weierstraat 34.11 Bureau Krimweg
15.00 Bureau Noordenveld 35.00 Bureau Middenveld
15.11 Bureau Roden 35.11 Bureau Krimweg
16.00 Bureau Zuidlaren
16.11 Bureau Zuidlaren 01.04 Bureauchef
17.00 Bureau Aa de hunze 11.13 Bureau het haagje
17.11 Bureau Gieten 21.25 Opvallende Surveillance auto
26. Hondenbegeleider
01.02 Bureauchef 31.36 Project surveillance
11.13 Bureau weierstraat 43.49 Wijkagent
21.25 Opvallende surveillance auto 51.54 Surveillance onopvallend
26. Hondenbegeleiders 55.57 Recherhe
31.36 Project surveillance 58. Groepscombi
43.49 Wijkagenten 59. Combi ( busje )
51.54 Surveillance onopvallend 61.65 Motorsurveillance
55.57 Recherche 66.68 Motorsurveillance ( terrein )
58. Groepscombi 71.72 Radar controle
59. Combi ( busje ) 81.85 Surveillance opvallend te voet
61.65 Motorsurveillance 86.89 Surveillance opvallend te fiets
66.68 Motorsurveillance ( terrein ) 91.95 Surveillance opvallend auto
71.72 Radarcontrole
81.85 Surveillance opvallend te voet 30.01 Districtchef
86.89 Surveillance opvallend te fiets 30.03 Hoofd politiezaken
91.95 Surveillance opvallend auto 30.04 Hoofd divisie ondersteuning
30.07 Daco dagco÷rdinator
19.00 Divisie Ondersteuning 30.08 Piket vreemdelingbeleid
19.18 Bureau AZG assen 30.09 Hulp officier v.Just. ( hovj )
19.19 AZG assen auto 30.11-30.26 Personeelzaken
19.21 Milieuzaken 31.01 Chef Recherche
19.51 Groepschef parket 31.02-31.04 Co÷rdinator recherche
19.52 Co÷rdinator parket 31.55-31-56 Recherche auto
19.55-19.58 Arrestantenwagen 39.11 Hoofd vreemdelingenbeleid
19.59 Burger auto 39.12 Opvangcentrum Hoogeveen
39.13 Opvangcentrum Hoogeveen auto
01.01 Stadswacht Co÷rdinator 39.14 Asielzoekerscentrum Hooghalen
01.11-01.12 Bijz. opsporings ambtenaar 39.15 AZG Hooghalen auto
01.19 Parkeerzaken auto 39.16 Asielzoekerscentrum westerbork
01.20-01.24 Parkeerzaken assen noord 39.17 AZG Westerbork auto
01.25-01.29 Stadswacht assen noord 39.18 Asielzoekerscentrum Zweelo
01.30-01.34 Parkeerzaken assen oost 39.19 AZG Zweelo auto
01.35-01.39 Stadswacht assen noord 39.20-39.21 Bestuurlijke politie
01.40-01.44 Parkeerzaken assen oost 39.40-39.45 Tech Verk Ondersteuning
01.45-01.49 Stadswacht assen oost
01.50-01.54 Parkeerzaken noordenveld 03.01 Stadswacht Co÷rdinator
01.55-01.59 Stadswacht noordenveld 03.11-03.12 Bijz. Opsporings Ambtenaar
01.60-01.64 Parkeerzaken zuidlaren 03.19 Parkeerzaken Auto
01.65-01.69 Stadswacht zuidlaren 03.20-03.24 Parkeerzaken Hoogeveen oost
01.70-01.74 Parkeerzaken Aa de hunze 03.25-03.29 Stadswacht Hoogeveen oost
01.75-01.79 Stadswacht Aa de hunze 03.30-03.34 Parkeerzaken Hoogeveen west
01.80-01.84 Parkeerzaken gieten 03.35-03.39 Stadswacht Hoogeveen west
01.85-01.89 Stadswacht gieten 03.40-03.44 Parkeerzaken Coevorden
District 2 Drenthe Oost 03.45-03.49 Stadswacht Coevorden
22.00 Bureau Emmen oost 03.50-03.54 Parkeerzaken Middenveld
22.11 Bureau westernesscherstraat 03.55-03.59 Stadswacht Middenveld
23.00 Bureau Emmen zuid District 4 Drenthe West
23.11 Bureau westernesscherstraat 42.00 Bureau de Wolden
24.00 Bureau Emmen centrum 42.11 Bureau Zuidwolde
24.11 Bureau westernesscherstraat 43.00 Bureau Meppel
25.00 Bureau Borger Odoorn 43.11 Bureau Eendrachtsstraat
25.11 Bureau Borgerá 44.00 Bureau Westerveld
44.11 Bureau Havelte
01.04 Wijkchef
11.13 Bureau Klazieneveen
21.25 Surveillance opvallend auto
26. Hondebegleiders 01.04 Bureauchef
31.35 Project surveillance 11.13 Bureau Zuidwolde
43.49 Wijkagent 21.25 Opvallende Surveillance auto
51.54 Surveillance onopvallend auto 26. Hondenbegeleider
55.57 Recherche 31.36 Project surveillance
58. Groeps combi 43.49 Wijkagent
59. Combi ( busje ) 51.54 Surveillance onopvallend
61.65 Motorsurveillance opvallend 55.57 Recherhe
66.68 Motorsurveillance Terrein 58. Groepscombi
71.72 Radar controle 59. Combi ( busje )
81.85 Surveillance opvallend te voet 61.65 Motorsurveillance
86.89 Surveillance opvallend te fiets 66.68 Motorsurveillance ( terrein )
91.95 Surveillance opvallend auto 71.72 Radar controle
81.85 Surveillance opvallend te voet
20.01 Districtchef 86.89 Surveillance opvallend te fiets
20.03 Hoofd politiezaken 91.95 Surveillance opvallend auto
20.04 Hoofd divisie ondersteuning
20.07 Daco dagco÷rdinator 40.01 Districtchef
20.08 Piket vreemdelingbeleid 40.03 Hoofd politiezaken
20.09 Hulp officier v.Just. ( hovj ) 40.04 Hoofd divisie ondersteuning
20.11-20.26 Personeelzaken 40.07 Daco dagco÷rdinator
21.01 Chef Recherche 40.08 Piket vreemdelingbeleid
21.02-21.04 Co÷rdinator recherche 40.09 Hulp officier v.Just. ( hovj )
21.55-21.56 Recherche auto 40.11-40.26 Personeelzaken
29.11 Hoofd vreemdelingenbeleid 41.01 Chef Recherche
29.21 Milieuzaken 41.02-41.04 Co÷rdinator recherche
41.55-41.56 Recherche auto
02.01 Stadswacht Co÷rdinator 49.11 Hoofd vreemdelingenbeleid
02.11-02.12 Bijz. Opsporings Ambtenaar 49.18 Asielzoekerscentr. Geeuwenburg
02.19 Parkeerzaken Auto 49.19 AZG Geeuwenburg auto
02.20-02.24 Parkeerzaken Emmen oost 49.21 Milieuzaken
02.25-02.29 Stadswacht Emmen oost
02.30-02.34 Parkeerzaken Emmen zuid 09.11 Koninklijke Marechaussee Assen
02.35-02.39 Stadswacht Emmen zuid 09.12 Koninklijke Marechaussee Eelde
02.40-02.44 Parkeerzaken Emmen centrum 09.13 Koninklijke Marechaussee Havelte
02.45-02.49 Stadswacht Emmen centrum 09.14 Koninklijke Marechaussee Coevorden
02.50-02.54 Parkeerzaken borger 09.15 Koninklijke Marechaussee Beilen
02.55-02.59 Stadswacht borger
51.00-51.11 Zware criminaliteit
59.21-59.39 Techniche Recherche
91.51-91.58 Mobiele Eenheid